Sme i vČesku
Navštíviť

Reklamačný poriadok


 • V prípade, že ste objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená vašim nevhodným používaním alebo skladovaním, ale vadou samotného výrobku, máte v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.
 • Reklamovať možno len tovar zakúpený u prevádzkovateľa REMI GROUP s.r.o., IČO: 269 32 377.
 • Reklamáciu môžete uplatniť osobne v prevádzke prevádzkovateľa na adrese Mlýnská 369, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, alebo nahlásiť elektronickou poštou na adrese shop@krmivo-meradog.sk alebo telefonicky na čísle +420 603 142 041.
 • Zjavné vady zásielky tovaru oznámte bezodkladne, najneskôr do troch dní odo dňa dodania tovaru.
 • Ak reklamovaný tovar nemôžete priniesť osobne, dobre ho zabaľte spôsobom, ako ste ho dostal. Balík bude vyzdvihnutý kuriérom prepravnej služby, ktorý ho označí pripraveným adresným štítkom a doručí späť do našej prevádzkarne.
 • Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie.
 • Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. tridsaťdňová.
 • Po uznaní reklamácie vám tovar vymeníme alebo vrátime kúpnu cenu.
 • Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcom. Výrobcom garantovaná trvanlivosť dodávaných krmív je väčšinou 18 mesiacov od dátumu výroby a je uvedená na obale. Na obale je uvedená aj lehota spotreby.
 • Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri štandardnom uskladnení a preprave si krmivá zachovávajú svoje deklarované nutričné ​​vlastnosti po celú dobu vyznačenej trvanlivosti. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri neodbornom zaobchádzaní zákazníka s krmivom alebo pri nevhodnom uskladnení krmiva u zákazníka. Rovnako sa záruka nevzťahuje na zlacnený tovar z dôvodu blížiacej sa doby spotreby. Krmivá sa skladujú v suchu, na chladnom mieste chránenom pred slnečnými lúčmi. Dôležité je krmivo zabezpečiť proti škodcom (hlodavce, hmyz).
 • Ak sa rozhodnete reklamovať u nás zakúpený tovar, kontaktujte nás na telefóne +420 603 142 041 alebo e-mailom: shop@krmivo-meradog.sk (uveďte Vaše meno, číslo objednávky, prípadne faktúry a názov reklamovaného tovaru). Dohodneme s Vami ďalší postup.